Дезинфекция

дезинфекцияДезинфекция или обеззаразяване е дейност която включва различни методи и средства за унищожаване на болестотворните микроорганизми във външната среда.
Замръсяването на жизнената среда е опасен източник на различни заболявания по хората и животните, това е въздействие, което нарушава естествената среда.

В тесен смисъл на думата дезинфекцията е основна мярка за унищожаване на патогенни микроорганизми във външната среда и за изключване на възможностите за предаването им. Тя е важно противоепидемиологично и противоепизоотично мероприятие което има всекидневно приложение.
Тя бива профилактична и се извършва системно и принудителна или т.нар огнищна дезинфекция която се извършва с цел унищожаване на микроорганизмите във външната среда, които заобикалят извора на зараза.

Mеханизъм на действие на дезинфектантите

За да се извърши качествена дезинфекция трябва да се познава механизма на действие на дезинфектантите. Те се различават много по начина на своето действие, едни имат микробоцидно действие, други унищожават патогенните микроорганизми, а трети микробостатично действие. Дезинфекционното средство съдържа активна съставка и спомагателни градиенти, чиято роля е да създават условия за максимално действие на активната субстанция. Към дезинфекционните средства има редица изисквания на които да отговарят, освен това се прилагат под форма на различни формулации. Върху ефективността влияят редица фактори като концентрация, температура, условия на средата вида на микроорганизмите.

За да бъде дезинфекцията ефективна е необходимо в практиката да се спазят задължително три условия:
– Да са почистени основно обектите
– Да се направи точен избор на дезинфектанта
– Да се приложи правилно дезинфекционното средство
Некачествената дезинфекция е много по-опасна от неизвършената дезинфекция. С контрола се осигурява реален ефект на извършената работа.

Дезинфекцията е тристранен процес който включва три звена:
– дезинфекционни средства
– патогенни микроорганизми
– външна среда

Обекти на дезинфекция

На дезинфекция се подлагат не само неживите обекти на външната среда, но и живи организми. Външната среда оказва голямо въздействие върху дезинфекционния процес чрез своите фактори – температура, влага, рh, наличие или отсъствие на неорганично или органично замърсяване и др. Микроорганизмите със своята устойчивост към факторите на средата са важен фактор в дезинфекционния процес.