„БАК България” ООД е с основен предмет на дейност Интегрирана борба с битови и складови неприятели, дезинсекция, дератизация, фумигация, мониторинг на съхранявана продукция и вредители.
Служителите на дружеството са разделени на групи и извършват обработки на територията на цялата страна. Те са на разположение 24 часа в денонощието.
Всички извършвани обработки са съобразени с Европейските изисквания и световния опит в професионалния контрол на вредителите.

БАК България ООД - дезинсекция, дератизация, фумигация„БАК България” ООД има сключени договори с фирми с обществено значение които подлежат на контрол съгласно изискванията за добри производствени практики и отговарят на Наредба №3 от 24.01.2005 г. на МЗ. Притежаваме необходимите лицензи издадени от Министерство на Здравеопазването за ДДД мероприятия и от Министерство на Земеделието за фумигация и обеззаразяване на площи. Отделяме голямо внимание на обучението на своите кадри,като всички служители притежават необходимите квалификации,ежегодно участваме в програми и международни конференции. Екип от специалисти консултира безплатно по отношение на всички проблеми свързани със ДДД дейностите, необходимите профилактични мероприятия, прилаганите методи за интегрирана борба и използваните препарати.

Препаратите с които работим са на водещи фирми с гаранция за качество и са съобразени с необходимите документи-разрешителни за употреба и информационен лист за безопастност, издадени от МЗ.
Дезакаризация на тревни площи е ежегодна мярка, като за гарантирана ефективност обработката се повтаря след седем дни, като това е свързано с биологията на инсектите и изискването е тревата да е предварително окосена. След всяка обработка издаваме необходимия по Наредба № 3 Протокол и водим регистър на извършените обработки.


Фумигация

Фумигация
 
Фумигация на складирани продукти в складове и силози.
Фумигация на кораби, шлепове, вагони, контейнери.
 
 
Виж още

Дезинсекция

Влажна дезинсекция
 
Дезинсекция на силози, складове, мелници и производствени помещения.
Дезинсекция против кърлежи, мравки, хлебарки, мухи и др.
 
Виж още

Дератизация

Дератизация
 
Диагностиката и борбата с гризачите.
Изготвяне на дератизационна схема, обозначаване на дератизационни точки.
 
Виж още

Дезинфекция

Дезинфекция
 
Унищожаване на патогенни микроорганизми във външната среда и за изключване на възможностите за предаването им.
 
Виж още

Използвани методи

metodi

Химични методи

Това е най-ефективния метод. Складовете се обгазяват (фумигират) с токсични за вредителите концентрации на препарати за борба със складови вредители.

Физико-механични методи

Към тези мерки спадат: сушене, почистване, охлаждане, проветряване на зърното и неговите продукти. С тях се цели главно да се предпазват зърното и материалите от заразяване със складови неприятели, като се създават условия неблагоприятни за тяхното развитие. Някои от тях имат изтребително значение (високите и ниски температури), а чрез други се отстраняват самите неприятели.

Био методи

Биоциди
Био-фунгициди
Смеси от природни и органични екстракти за превантивна борба.