Дезинсекция на силози, складове, мелници и производствени помещения.

Дезинсекция на силози, складове, мелници и производствени помещения.Дезинсекцирането на празни складове, силози, мелници и преработвателни предприятия се осъществява чрез влажен, аерозолен или газов начин. Методиката при дезинсекцията се основава на база на широка гама инсектициди с различна формулация /емулсионни концентрати, суспензионни концентрати, микроемулсии, микрокапсули, водоомокрящи се прахове/, които гарантират бързо действие и дълъг остатъчен ефект. Всички използвани препарати за дезинсекция са регистрирани и разрешени за използване в Република България и ЕС.

При дезинсекция Инсектицидите се влагат посредством съвременна техника: атомизатори за студен аерозол, генератори за топъл аерозол, помпи с високо налягане, моторни ULV атомизататори, моторни пръскачки със скорост на аерозола 100 – 120 м/сек. Като разтворител при извършването на качествена дезинсекция на някой препарати се използват минерални масла и дизелово гориво.

Подбор на препарати.

При извършването на качествена дезинсекция едно от най-важните неща е подборът на препаратите. Като вида на формулацията на препарата за дезинсекция се осъществява в зависимост от особеностите на всеки обект. Използват се комбинации от инсектициди за дезинсекция подбрани в зависимост от спецификата на всеки обект, вложени минимум на две обработки по различни методи на работа.

Дезинсекцията с препарати с провокиращо действие.

Дезинсекцията с препарати с провокиращо действие цели насекомите да бъдат провокирани да напуснат скривалищата си за постигане на по-голяма ефективност от следващите обработки. Използваните препарати за дезинсекция с провокиращо действие са слабо токсични, със среден период на последействие. Употребени самостоятелно за дезинсекция се наблюдава частичен контрол върху вредителите, бавно умиране на насекомите за определен период на последействие. В зависимост от херметизацията на обекта за дезинсекция се прилагат като студен така и топъл аерозол или дезинсекцията са осъществява чрез опръскване. За разтворители се използват – вода, масла, прилепители, дизелово гориво.

Дезинсекцията с препарати с много бърз първоначален ефект.

Това са препарати със силно изразен фумигиращ ефект. Използваните препарати за дезинсекция с много бърз първоначален ефект са силно токсични дори за топлокръвни, унищожават възрастни насекоми и ларвите им, но се разпадат до 2-5 дни след Дезинсекцията до абсолютно безвредни съединения. Употребени самостоятелно след 48 часова експозиция се наблюдава отличен ефект, но след 7-14 дни се излюпват яйца, имагинират какавиди и няма токсично вещество, което да ги унищожи. При Дезинсекцията в зависимост от херметизацията на обекта се прилага като студен, топъл аерозол или чрез опръскване. За разтворители се използват – вода, масла, прилепители, дизелово гориво.

Дезинсекцията с препарати с голям период на последействие.

Дезинсекцията с препарати с голям период на последействие, които унищожават както новоизлюпените и имагинирали насекоми, така и насекоми влезли отвън. Това са препарати безвредни за топлокръвни, но със стабилна формулация гарантираща контрол върху вредителите за дълъг период от време с които може да си гарантира една качествена дезинсекция. Пълна обработка с препарати с голямо последействие се прилага при дезинсекция на мелници, фуражни заводи и други производствени помещения. Самостоятелно тази обработка която е част от добрата дезинсекция е неприложима поради слабия първоначален ефект. Поради високата цена на този вид препарати е икономически неизгодно пълна обработка на складове за зърно и зърнопродукти. На такива обекти се дезинсекцират потенциални скривалища на насекоми. Прилага се чрез опръскване. За разтворители се използват – вода, прилепители.

Дезинсекцията на складове и прилежащи площи.

Дезинсекцията при не добре почистени силози, складове, мелници, фуражни заводи и други производствени помещения освен гореописаните обработки се извършва и фумигация. Комбинацията от дезинсекция и фумигация гарантира за продължителен период унищожаване на възрастни насекоми, ларви, яйца и какавиди.

Дезинсекцията на прилежащите площи цели унищожаването на насекоми намиращи се или укрили се извън дезинсекцираните обекти. Използват се препарати с контактно действие. При наличие на културни растения, овощни дървета и обработваеми площи се използват подходящи инсектициди. Дезинсекцията се извършва чрез мембранна помпа за високо налягане и моторни пръскачки. Разтворител на препаратите – вода. Използва се прилепител.
За постигане на добър ефект от дезинсекцията е необходимо да бъдат извършени подготвителни мероприятия.

Дезинсекция на празни силози и складове се извършва най-късно 15-30 дни преди запълването им. Производствени помещения се дезинсекцират пролетта, есента и когато се констатира увеличаване на популацията от насекоми.

Дезинсекция против кърлежи, мравки, хлебарки, мухи и др.

Методиката на обработките зависят от спецификата на обекта, популацията и вида на вредителите: като правило за качествена дезинсекция включва последователното използване на няколко препарата в зависимост от местата на заселеност. Съществуват препарати с различно действие и приложение – някои са с много добър първоначален ефект с изразено фумигиращо действие, други са с по-продължително действие като първоначалния ефект е слабо изразен. Според приложението им съществуват различни формулации .
За ефективността на провежданата дезинсекция най-важното е да се провеждат периодични поддържащи (профилактични) обработки. Никога няма гаранция, че вредителите няма отново да се заселят. Те се пренасят с доставена стока в магазините и ресторантите, с пренесен багаж, по канализации, през улиците и тротоарите между съседни блокове, по фасадата на блока между съседи чрез чанти, минават през всякакви отвори, за да търсят нови територии и храна.