Дератизация

Дератизация – комплекс от мерки за унищожаване на вредните гризачи. Основната задача на дератизацията е да се унищожат най-бързо гризачите в даден обект или природно огнище и да не се допуска появата им отново.

Според целите и задачите си дератизацията бива системна и еднократна.
За провеждането на качествена дератизация е необходимо много добре да се познават навиците на вредителите, социалната структура на общността и начина им на размножаване и миграция. Всичко това е заложено в Интегриран пест мениджмънт срещу гризачи.

Технология

дератизацияТехнологията на обработката зависи от спецификата на обекта. Обикновено се изготвя план за дератизация, както и дератизационна схема, на която се обозначават дератизационните точки. Този план се определя от пътищата, по които гризачите /мишките и плъховете/ си осигуряват достъп. Изготвят се дератизационни бариери, за ограничаване на достъпа, залагат се родентицидни примамки. Следи се количеството препарат, което е консумирано от гризачите, проследяват се пътищата им и т.н. Диагностиката и борбата с гризачите /мишките и плъховете/ често е продължителен процес, защото в повечето случаи става въпрос за повече от един екземпляр. А докато не се изчистят всички и не се създаде бариера срещу повторно заселване борбата не се смята за приключила. При рисковите обекти се налага необходимостта от перманентно провеждане на дератизационни мероприятия.

Обхват

За успешно провеждане на дератизацията, същата трябва да се провежда повсеместно на всички обекти по едно и също време. В противен случай гризачите от обектите, в които не е проведена дератизация ще преминат в дератизираните и за кратко време ще въстановят популацията отново в тях.

В зависимост от местоположението и вида на обекта се налага използването на родентициди с различно приложение. Най-важното в борбата с гризачите /мишките и плъховете/ е да се спазва стриктно необходимата технология за успешна дератизация, да се предотврати риска от повторна инвазия и да се провеждат редовни профилактични мероприятия.