Уведомление за инвестиционно предложение ʺИзграждане на водоизточник на подземни води – тръбен кладенец за капково напояване на 50 дка с орехови насаждения в ПИ № 019002 по плана на с. Паскалево, общ. Добричка, обл. Добрич с обща площ 50 дка. и изграждане на 50 дка орехови насаждения. Виж пълния текст …