Химичната обработка

Химичната обработка на празните складове се извършва чрез влажна или аерозолна дезинсекция с инсектициди с контактно действие и газова дезинсекция (фумигация).

Фостоксин

  • При влажната дезинсекция се използва тракторна или друга пръскачка, като стените, тавана и пода се напръскват добре с инсектицидния разтвор.
  • Аерозолната дезинсекция е по-ефикасна от влажната и два пъти по-производителна. Използват се механични, термомеханични и димни аерозоли.

След обработката помещението се затваря плътно до изтичане на времетраенето на въздействие (експозиция), и се сигнализира с предупредителна табела.

Насипването на зърно в третираните складове не трябва да е по-рано от 15-30 дни, в зависимост от вида на употребения продукт за обеззаразяване.

Препарати

Активно вещество и Търговско наименование на ПРЗ Разход на работен разтвор Начин на приложение
ДЕЦИС 2,5 ЕК
Делтаметрин

3 мл + 12 мл вода за 10 куб.м влажна дезинсекция на празни складове срещу складови вредители с ел. разпръсквач М 1026. Експозиция 48ч.
1 мл/кв.м площ 0,5-1 л работен р-р /кв.м. Третира се срещу складови вредители с тракторна пръскачка. Експозиция 48 ч.
АКТЕЛИК 50 ЕК
Пиримифосметил
2% разтвор с 0,5 л/ м2 при експозиция 48 часа За влажна дезинсекция на празни складови помещения срещу складови неприятели Третира се с тракторна пръскачка
1,5 см3с 12 мл вода за 10 м 3 празно пространст-во Складове вредители в празни складове влажна дезинсекция на празни складове. Ел.разпръсквач М1026 Експозиция 48ч.
1см3 на 1 м2 площ и разход на работен р-р 0,5-1л/ м2 Складове вредители в празни складове третира се с тракторна пръскачка Експозиция 48ч.
ВАЛСАФИД
Алуминиев фосфид
2 табл. / куб.м Фумигация. За обеззаразяване на празни складове и работни помещения срещу оризова гъгрица, житна гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар, молец по сушените плодове Експозиция: 3 денонощия при t◦ над 20°С; 5 денонощия при t◦ на въздуха 15- 20°С Забележка: продуктът да се разпределя равномерно и да се изключва електрозахранването
ДЕЛИЦИЯ ГАЗТОК-СИН
Алуминиев фосфид
2 табл. / куб.м Фумигация. За обеззаразяване на празни складове и работни помещения срещу оризова гъгрица, житна гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар, молец по сушените плодове Експозиция: 3 денонощия при t◦ над 20°С; 5 денонощия при t◦ на въздуха 15- 20°С
ДЕЦИЯ-ГАЗ-ЕКС-Б- ФОРТЕ
Магнезиев фосфид
9 г / 2 куб.м Фумигация. За обеззаразяване на празни складове и работни помещения срещу оризова гъгрица, житна гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, мавритански брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар, сив брашнен молец 3 денонощия при t◦ над 15°С; 4 денонощия при t◦ на въздуха 5- 12°С;
РЕЛДАН 40 ЕК Пиримифосметил 4 см 3 + 12 см вода за 10 м3 празно пространство За третиране на празни складове и работни помещения срещу оризова гъгрица, житна гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд. Третиране с аерозолен разпръсквач М1026.
0,25% при разход на работен разтвор 0,5 л/кв.м. За третиране на празни складове и работни помещения срещу оризова гъгрица, житна гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд. Третиране с тракторна пръскачка
ФОСТОКСИН ПЕЛЕТИ
Алуминиев фосфид
10-15 пелети / кв. м За третиране на празни складове и мелници – обемна фумигация