В изпълнение на чл.6 ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и писмо, Ви информираме за инвестиционно предложение ʺИзграждане на водоизточник на подземни води – тръбен кладенец за капково напояване на 50 дка с орехови насажденияʺ в парцели II и III кв.2 по плана на с. Земенци, общ. Крушари, обл. Добрич с обща площ 53,635 дка., и изграждане на склад за съхранение и преработка на селскостопанска продукция., и Изграждане на орехови насаждения 50 дка.в парцели II и III кв.2 по плана на с. Земенци, общ. Крушари, обл. Добрич с възложител „БАК България „ООД, с управител Даниел Иванов Василев, с адрес: гр.Добрич, ул.Независимост 29, вх.А, ет.1, ап.2