Основни дейности:

Фумигация

Фумигация на складирани продукти в складове и силози.
Фумигация на кораби, шлепове, вагони, контейнери.

Дезинсекция

Дезинсекция на силози, складове, мелници и производствени помещения.
Дезинсекция против кърлежи, мравки, хлебарки, мухи и др.

Дератизация

Диагностиката и борбата с гризачите.
Изготвяне на дератизационна схема, обозначаване на дератизационни точки.

Дезинфекция

Унищожаване на патогенни микроорганизми във външната среда и за изключване на възможностите за предаването им.

Дезинсекция и фумигация„БАК България” ООД предлага, цялостна ДДД защита, борба с битови и складови неприятели, дезинсекция, дератизация, фумигация, мониторинг на съхранявана продукция и вредители.